Home

PMT Ginneken is de praktijk van Roserieke Smidt. Dit is een praktijk voor psychomotorische  therapie (PMT) gevestigd in Breda.

In deze praktijk richt ik me op diverse klachten. Veel klachten hebben ook een lichamelijke kant. Dit uit zich vaak in lichaamsspanningen, hyperventilatie, onzekerheid, moeite hebben met acceptatie van je lichaam en het lichaamsbeeld, een eetstoornis of somberheid .

PMT is een oefen- en ervaringsgerichte therapievorm die aangrijpt bij het lichaam en het bewegen. Samen zijn we bezig met bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen en activiteiten. Door het opdoen van nieuwe ervaringen en het experimenteren met ander gedrag  wordt er gewerkt aan het doel: het verminderen van de klachten of problemen.

Voor meer informatie over PMT klik hier.